Հարգելի այցելու, նախքան գրքի պատվիրելը խնդրում ենք ծանոթանալ գրադարանից օգտվելու կանոններին`
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Երբեք մենակ մի ճաշեք
Հեղինակ: Քեյթ Ֆերացի Բաժինը: Բիզնեսի առաջխաղացում Համարը: 75 Լեզուն: Հայերեն Պատվիրել
Նկարագրություն:

Կա­պե­րը ո­րո­շում են ա­մեն ինչ: Այս աշ­խար­հում ա­մեն ինչ գոյութ­յուն ու­նի միայն մնա­ցա­ծի հետ կա­պի շնորհիվ: Ո­չինչ չի կա­րող մե­կու­սա­ցած գո­յութ­յուն ու­նե­նալ: Բա­վա­կան է ձևացնենք, թե մենք ան­կախ արարած­ներ ենք՝ ունակ ինքնաբավ կյանք վարելու:

Հավանեք և հետևեք մեզ...