Available courses

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է հաղորդել գիտելիքներ անգլերեն լեզվի բառապաշարի, քերականության, բանավոր ու գրավոր խոսքերի  ուսուցման  վերաբերյալ:

Այս դասընթացը նախատեսված այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ գործնական գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսների կառավարման ոլորտում: Դասընթացը ներառում է մեծամասամբ իրական գործնական աշխատանքներ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հաշվապահության ոլորտից:

Այս դասընթացը նախատեսված այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ գործնական գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսների կառավարման ոլորտում: Դասընթացը ներառում է մեծամասամբ իրական գործնական աշխատանքներ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հաշվապահության ոլորտից:

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է հաղորդել գիտելիքներ անգլերեն լեզվի բառապաշարի, քերականության, բանավոր ու գրավոր խոսքերի  ուսուցման  վերաբերյալ:

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է ուսումնառուին ծանոթացնել «Մուդլ» համակարգի հնարավորություններին, մասնավորապես դասընթացի ստեղծմանը, ուսանողների ներգրավմանը, հարցաշարի ստեղծմանը: Ինչպես նաև ծանոթացնել Google Drive-ի հնարավորություններին, հարցումների և հարցաշարերի ստեղծմանը ինպես Google Forms գործիքի միջոցով, այնպես էլ մի քանի ՏՀՏ գործիքների միջոցով:

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:

Սույն կրթական ծրագիրը մշակվել է «Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոն» հիմնադրամի կողմից, առցանց իրականացվող հեռավար ուսուցման դասընթացները կազմակերպելու համար, որի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: