Քննություններ․․․

«Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում (EPIC)» ծրագրի շրջանակներում Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոնը մեկնարկել է …