Քննություն…

Սիսիանի մեծահասակների կրթության կենտրոնը հիանում է իր ուսումնառուների ոգևորությամբ ու ինքնակատարելագործման ձգտումով: Դե իսկ պրոֆեսիոնալ մասնագետի շնորհիվ դասընթացներն անցնում են …