Անգլերեն լեզվի ուսուցում

Մենք առաջարկում ենք դասընթացներ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել կամ բարելավել անգլերենի իմացությունը: Մեր դասընթացները ներառում են առցանց նյութեր, խաղեր և վարժություններ, որոնք կօգնեն բարելավելու քերականությունը, բառապաշարը և առոգանությունը: 46 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացը, որը հիմնված է ժամանակակից գրքերի, տեսա-ձայնային դասանյութերի հիման վրա ընդգրկում է լեզվի բոլոր բաժինները` խոսակցական, լսողական, ընթերցանական, գրավոր, քերականական, բառապաշարային և այլն:

Հավանեք և հետևեք մեզ...