Սիրելի Սիսիանի ՄԿ կենտրոնի շրջանավարտ,

մենք ցանկանում ենք էլ ավելի բարելավել Սիսիանի ՄԿ կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը և այդ իսկ նպատակով նախաձեռնել ենք սույն հարցախույզը իմանալու դասընթացների մասին Ձեր տպավորությունները: Խնդրում ենք Ձեր պատասխաններում լինել անկեղծ, քանի որ Ձեր կարծիքը եղել և մնում է ամենակարևորը Կենտրոնի հետագա աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմակերպելու գործում:

(1-վատ, 2-անբավարար 3-բավարար, 4-լավ, 5-գերազանց)
(1-վատ, 2-անբավարար 3-բավարար, 4-լավ, 5-գերազանց)
Խնդրում եմ առանձին նշել լսարանային ուսուցման և առցանց ուսուցման համար
Խնդրում եմ առանձին նշել լսարանային ուսուցման և առցանց ուսուցման համար