«Հելունագործություն»

Աշխատելով դեռահասների հետ մենք չենք դադարում հիանալ նրանց աշխատանքներով:
Ձեռք բերված հմտությունը մեր ուսումնառուներին կուղեկցի ողջ կյանքի ընթացքում:

Հավանեք և հետևեք մեզ...