Եթե դուք շատ զբաղված եք կամ տարբեր պատճառներով չեք կարող հաճախել մեր դասընթացներին, մենք առաջարկում ենք …

Հեռավար ուսուցում…

Հատուկ Ձեզ համար մենք ստեղծել ենք հեռավար ուսուցման վիրտուալ հարթակ, որտեղ ավանդական տեղեկատվական ռեսուրսների հետ մեկտեղ օգտագործվում են հեռավար ուսուցման ժամանակակից միջոցներ, կրթական թվային գործիքներ, էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկներ, տեսաֆիլմեր և այլն:
Դասավանդման բոլոր նյութերը մշակվել են մեր դասընթացավարների կողմից, հատուկ հեռավար ուսուցման համար:

Ծանոթացեք հեռավար ուսուցման գործընթացին այցելելով Moodle վիրտուալ լսարան