Սիսիանի ՄԿ կենտրոնի կողմից առաջարկվող դասընթացները մշակվում են տարածաշրջանում մասնագիտական կարողությունների կարիքների և աշխատաշուկայի պահանջարկի գնահատմամբ: